Beste tidspunkt for å fiske ørret i ferskvann

Ørret er en fisk i laksefamilien, og er en svært god og populær matfisk.

Ørret er en rovfisk, og regnes også som en kannibal da den spiser sine egne arter. Det har blitt fanget ørret på rundt 34 kilo, men gjennomsnittsstørrelse ligger betydelig under dette i Norske fjellvann. En ørret som har gode beiteforhold vil under normale omstendigheter veie ca. 1 kg etter 2 år. Ørretfiske i fjellvann og innsjøer er populært blant sportsfiskere over hele Norge.

Ørret kan fiskes gjennom hele året, men sportsfiskere forteller at fjellørreten er ganske slank tidlig i sessongen. Det beste tidspunktet for å fiske etter ørret er gjerne noen få uker etter isløsning og hvor vannet har fått varmet seg noe opp. Ørreten kan fiskes gjennom hele året, sommer som vinter. Det er ingen fasit når det er enklest å få ørret på kroken, men sommermånedene og tidlig høst kan være gode tidspunker å fiske ørret på.

Fisketips

  • Det er forskjellige metoder for å fange fjellørret, men både spinnere og sluke er gode fiskeredskap. Det finnes ulike merker og varianter, men sølvkroken er gode sluker. Bruk en sluk med en vekt på mellom 10-16 gram
  • For nattfiske er dupp et veldig godt alternativ da ørreten gjerne går inn mot grunnere vann for å lete etter mat
  • Det kan være vanskelig å fange ørret med sluk midt på dagen dersom det er sol og vindstille